Нормативно-правова база
Туристичні маршрути
Об’єкти показу
Карти та путівники області
Туристичні карти районів
Зелений туризм
Туристичні підприємства
Заклади розміщення та харчування
Санаторно-курортні та лікувально-оздоровчі заклади
Бази відпочинку, пансіонати, дитячі оздоровчі табори
Інвестиційні пропозиції в галузі
Екскурсоводи - фахівці туристичного супроводу
Грантові проекти
Етноподії
Адміністративні послуги

Ваше ім'я:

E-mail:Погода в Кіровограді » Україна


При Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України утворено Раду туристичних міст і регіонів (наказ Мінекономрозвитку від 09.02.2016 № 204), а також затверджено Положення про її діяльність та склад членів Ради.
Рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Мінекономрозвитку.
Відповідно до Положення про Раду, основними її завданнями є: підготовка пропозицій і рекомендацій щодо формування та підвищення ефективності державної політики у сфері туризму та курортів, її реалізації на регіональному та місцевому рівнях; розробки та впровадження ефективної моделі управління цією сферою тощо.
Діяльність Ради сприятиме удосконаленню чинної нормативно-правової бази у сфері туризму та курортів, імплементації законодавства ЄС, гармонізації з міжнародними стандартами, формуванню конкурентоспроможних національного, регіонального та місцевого туристичних продуктів, їх просування на внутрішньому та міжнародному ринках, а також створенню рівних умов для суб’єктів туристичної діяльності, розвитку доступного і прозорого туристичного ринку.
Відповідно до вищезазначених завдань, Рада готуватиме пропозиції щодо:
- визначення пріоритетних напрямів розвитку туризму та курортів та шляхів розвитку туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу регіонів і міст;
- створення нової та розвитку існуючої туристичної інфраструктури в регіонах України;
- запровадження в Україні досвіду провідних туристичних країн світу щодо сталого розвитку сфери туризму та курортів;
- покращення інвестиційного клімату у сфері туризму та курортів, залучення іноземних і вітчизняних інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури;
- забезпечення сфери туризму та курортів кваліфікованими кадрами, здійснення на базі існуючих освітніх установ підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери туризму та курортів.
До складу Ради увійшли керівні посадовці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, уповноважені у питаннях розвитку туризму та курортів.

 

Web-solution ©2011-2012, Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату Кіровоградської облдержадміністрації